หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ฯ
.
อำนาจหน้าที่
.
โครงสร้างองค์กร
.
ผู้บริหารอบต.โคกแสมสาร
สมาชิกสภาอบต.โคกแสมสาร
บุคลากรอบต.โคกแสมสาร
ติดต่ออบต.โคกแสมสาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการป้องกันการทุจริต
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อบัญญัติทั่วไป
งานกิจการสภา
รายงานทางการเงินการคลัง
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้า
แผนการใช้จ่ายเงิน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
กฎหมายที่เกียวข้อง
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
กระดานสนทนา (webboard)
 
 
 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
page counter
 
 
 
 
 

 


 


              นับย้อนหลังไปประมาณปี พ.ศ.2470 แต่เดิมบริเวณตำบลโคกแสมสาร เป็นพื้นที่ป่ารกร้าง ในปีเดียวกันมี นายพลบ กล้าดี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านกระดานเลื่อน ตำบลมหาโพธิ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ได้พาครอบครัว รวม 7 คน มาฟันป่า และตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ทำมาหากินบริเวณนี้ เป็นครอบครัวแรก ครั้งอดีต
นายพลบ กล้าดี เป็นผู้ตั้งชื่อ “บ้านโคกแสมสาร” เพราะว่าบริเวณนี้มีแต่ป่า “ต้นแสมสาร” บนโคกเนินดิน
บริเวณกว้าง ซึ่งปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่ ลักษณะของต้นแสมสาร จะสูงเท่ากับตัวคน มีใบใหญ่ มีดอกสีเหลือง

              ปัจจุบันตำบลโคกแสมสาร ตั้งอยู่ในเขตปกครองอำเภอโคกเจริญประกอบไปด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่
บ้านหนองอีเก้ง,บ้านใหม่ไพศาลี, บ้านม่วงแก้ว, บ้านโคกแสมสาร, บ้านโคกแสมสาร, บ้านใหม่ศรีอุบล,
บ้านเขาสามยอด และบ้านจอมแก้ว

 

              

คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย