นายเชษฐพงษ์ ศรีแสงไทยสุข นายก อบต. โคกแสมสาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล
ร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ