องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอโคกเจริญ และผู้นำชุมชน
ได้เข้าร่วมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 มีนาคม 2566
โดยมีกิจกรรมการอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์พร้อมลงฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเคลื่อนที่ให้แก่สุนัขและแมว
เพื่อให้บริการประชาชนเจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร