องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร ร่วมกับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.โคกแสมสารพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
ได้ร่วมเข้ากิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
และกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day พร้อมกันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเป็นการฟื้นฟูและเพิ่มเนื้อที่ป่าสีเขียวในเขตตำบลโคกแสมสาร